infolinia 22 250-22-76 (pon-pią: 8-16, sob: 8-14)

Polityka prywatności

Administrator:

Administratorem danych („Dane”) podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia, zgodnie z Regulaminem jest Validus Sp.j. zwaną później www.apteka.fm z siedzibą
ul. Przewozowa 24 44-100 Gliwice, X Wydział Gospodarczy KRS w dniu 14.12.2007 pod numerem KRS 0000292391 posługującym się numerem
NIP 647-231-76-64 oraz numerem REGON 278137232 zwanym dalej Sprzedawcą.

Cel przetwarzania:

Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Klientów a Administratorem w ramach działalności Sklepu pod adresem – adres to http://www.apteka.fm , w tym w celu kontaktowania się z Klientami, prowadzenia księgowości oraz w celu weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Klientów w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na takie przetwarzanie.

Podstawa przetwarzania Danych

Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Klienta, poprzez wybieranie opcji w formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Zbiór Danych

W związku z realizacją wskazanych w pkt. II celów przetwarzania Danych oraz w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zbiory danych („Zbiór Danych”) Klientów zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Prawa Klienta

Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych z procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Nie wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień.

Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych przesyłanych drogą elektroniczną

Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu następujących zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. poprzez: tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa, składowanie kopii bezpieczeństwa w 2 niezależnych punktach w Polsce, szyfrowane SSL/TLS dla usług pocztowych oraz www dla całego serwera, absolutny brak userów shellowych (SSH)!, firewall.

Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.

Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

Pozostałe Postanowienia

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze apteki. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania ze apteki, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niego.

Infolinia

Masz pytania? Potrzebujesz porady farmaceuty? Skontaktuj się z nami.
tel. 22 250-22-76

Polecamy

WYSYŁKA GRATIS!

Kupuj ile dusza zapragnie wysyłka kurierem "7" to jedyne:
Kurier "7" GRATIS (wpłata na konto):
Przesyłka (300-1000zł) - 0zł
Kurier "7" wpłata na konto:
Przesyłka (1-299,99zł) - 15zł
Kurier "7" płatność przy odbiorze (Pobranie):
Przesyłka (1-399,99zł) - 17zł
Kurier "7" płatność przy odbiorze (Pobranie):
Przesyłka (400-1000zł) - 0zł

copyright by Apteka FM